Miskolc nevezetes városrészei I. – Az Avas

Miskolc nevezetes városrészei. I. Az Avas

Az Avas vulkáni kőzetből felépülő 234 méter magas hegy,mely Miskolc közepén helyezkedik el,és egyben az  Avas városrész neve is.A városrészben található egy lakótelep is,amely több mint 10 000 embernek ad otthont,és az ország egyik legnagyobb lakótelepének számít.A domb északi oldala meredekebb,többi irányból lankás lejtők veszik körül.

A legnevezetesebb részek az északi és az északkeleti,mert itt található a műemlékek nagy része.A domb tetején áll az Avasi kilátó,ami egyben a város egyik jellegzetessége is.A másik jeles építészeti remekmű az Avas Gótikusi Református Templom,ami a város legrégebbi épülete.A domb északi részén az Erzsébet tér közelében  áll,mellette a 16. századi harangtorony van aminek negyedóránkénti harangjátéka elkápráztatja az arra járókat.Avas körzetéhez tartozik az agykori Mindszent községben álló mindszenti templom is,a mellette álló ispotály és a Csupros Mária-Szobor is.A Miskolci Avast felületesen ismerők a régi Avast és az Avasi lakótelepet különböztetik meg.A településtudomány azonban 4 részt különböztet meg.Az első az Északi lejtő,a műemlékekkel,temetőkkel,kilátóval és a pihenőteraszokkal.A második a Mindszent tér,és a Görgey utca nyugati része,a mindszenti templommal,a Kálvária-dombbal és a múzeummal.

A harmadik az Avasi lakótelep,a negyedik pedig a Ruzsinszőlő az Avas déli lejtőjén.A történelem folyamán sok névvel jelölt területrész alakult ki melyek közül sok máig is él,azonban sokak már csak utcaneveket jelölnek.Szentgyörgy helynév mára már nem használatos,ma egy utca név őrzi csak az Avasi Lakótelepen 1992 óta.Egykor kiváló szőlőt termő terület volt,és rengeteg borospincét kialakítottak itt.Első említése 1376-ra nyúlik vissza egy oklevében olvasható,hogy a Szentgyörgy vértanú hegyén álló szőlőre vonatkozik az elnevezés.A feljegyzések alapján Szentgyörgy a szőlő és borkultúra központja volt.Nevét az itt álló Szent György kápolnáról kapta,amiről írásos emlékek is tanúskodnak.A Középszer ma már csakugyan egy utcanévként ismert a lakótelep keleti oldalán,amely szomszédos volt Szentgyörggyel,és szintén szőlőtermő birtokok voltak.Ruzsinszőlő az Avas délnyugati részén található az Egyetemváros szomszédságában.Először 1589-ben említi egy dézsmajegyzék.Szentgyörgy,Középszer és Ruzsinszőlő egymással szomszédos,sőt némileg összefüggő területek voltak.Mendikás az Avas tetőről délre lejtő szőlőterület amely a Szentgyörgy hegyből vállt le a 17. században

A terület nevét a tv-toronytól induló utca őrzi.Mindszent Avas keleti oldalán elhelyezkedő település volt.Tény,hogy először létrehoztak egy ispotályt Miskolc határában amelyet Mátyás-király oklevele is megemlít 1483-ban.A Mindszent név maga először 1540-ben bukkant fel a királyi adólajstromban.Az ispotály köré zsellérházak települtek,majd 1724-ben a település önállóságot kapott.Mindszent a szegények kórháza révén Miskolc fontos intézményévé vált,és 1761-ben a régi helyett új ispotályt építettek.Mindszentet 1879-ben csatolták Miskolchoz.Ma a mindszenti templom,temető és tér emlékeztet rá.Papszer az Avas északi lejtőjének tövében futó utca ahol Herman Ottó múzeum régi épülete is megcsodálható,amely ez előtt Miskolc első iskolája volt.

A Papszer házsort,házakkal beépített területet jelölt.Miskolc urbáriumában a Tóth utca és a Pece-patak zsellérsorával együtt 53 zsellérházat jegyeztek fel.Az itteni lakók zsellérek esetleg kézművesek voltak,kiknek adót vagy tizedet  nem kellett fizetniük,helyette ingyenmunkával szolgáltak.Az itteniek vélhetően az Avasi templom ellátásában játszottak fontos szerepet.így a terület tulajdonképpen az egyházat szolgáló városnegyed volt.Meggyesalja ma is létező földrajzi név,Avas északi aljában,nyugat-keleti irányban futó utca nevét viseli.A név nyilvánvalóan arra utal,hogy Avas ezen részén gyümölcsös terült el,melyre írásos emlékek is utalnak.Az 1544-es adóösszeirásban szerepelt is,hogy Meggyesalja 22 forintot fizetett adó gyanánt.Feljegyzések vannak azzal kapcsolatban is,hogy a terület a Szinváig a 17. században épült be,a Meggyesalján jobbágyok,a Megyesalja utcán pedig zsellérek telkeik voltak.

Kártevőirtás, hangyairtás, darázsirtás, csótányirtás, ágyi poloska irtás, patkányirtás, egérirtás Miskolc: https://irtotrio.hu/szolgaltatasi-teruletek-miskolc/

 

https://irtotrio.hu/szolgaltatasi-teruletek-miskolc/