Heves Megye általános ismertetése

Heves Megye általános ismertetése

Heves megye két nagy földrajzi tájhoz tartozik,az Északi-középhegységhez,és az Alföldhöz.A megye meglehetősen változatos tájakból áll.Északi része hegyvidéki jellegű,ahol a Bükk és a Mátra hegység terül el,déli része pedig síkvidék,mert ott az Alföld alkotja.A Mátrában található a megye legmagasabb pontja a Kékes tető, ami 1014 méter magas,míg a megye  legalacsonyabb pontja  pedig Kisköre, a maga 86 méteres tengerszint feletti  magasságával.A megyét a felszín erős  függőleges tagoltsága miatt változatos mikroklimák jellemzik.

Az évi középhőmérséklet olyan 8-10 fok között mozog,attól függően,hogy a megye északi vagy déli területéről beszélünk.A megyét délkeletről a Tisza-tó határolja,ami Magyarország legnagyobb mesterséges tava.A megye meghatározó tava a Markazi-víztározó.A megye legnagyobb folyói a Tisza,a Zagyva,a Tarna,a Laskó-és az Eger- patak.A megye területének a 13%-a a Bükki Nemzeti Park része.

A megye legészakibb települése Istenmezeje,a legdélibb Pély,a legnyugatibb Nagykökényes,a legkeletibb pedig Poroszló.Az 1950-es megyerendezés előtt Heves-megye hat járásból állt,az Egri,Hatvani,Gyöngyösi,Hevesi,Pétervásárai és a Tiszafürediből.A megyerendezéskor a Tiszafüredi járást Szolnok megyéhez csatolták,megmaradt részét viszont kiegészítették  néhány községgel Borsod-Gömör megyétől ide csatoltak közül,és az Egri járástól,új Füzesabonyi járást létrehozva ezzel.Így az új megyében szintén hat járás volt,csak a Tiszafüredit felváltotta a Füzesabonyi járás.1983-ig a hat járásból kettő megszűnt-a Pétervásári és a Hatvani.

Az 1950-es megyerendezéskor Heves megyéhez három megyei város tartozott-Eger,Gyöngyös és Hatvan.A tanácsok megalakulásától,1954-ig Eger a megyei tanács alá rendelt város volt,míg Gyöngyös és Hatvan pedig a járási tanács alá rendelt városok voltak,melyek a Gyöngyösi és a Hatvani járáshoz tartoztak.

Hatvan volt a városkörnyéki közigazgatás bevezetésének a kisérleti példánya.A megszüntetett Hatvani járás községeinek nagy részét a Gyöngyösi járáshoz osztották be,hármat viszont városi rangra emelt Hatvan tanácsa alá rendeltek.Ez nem azt jelentette,hogy a községeket a városokhoz csatolták,mert itt tovább működtek a helyi tanácsok,az itt előzőleg megválasztott tanácstagok a Hatvani tanács tagjaivá váltak.Ez a modell 1971-ben megszűnt.A megye másik két városa,Eger és Gyöngyös körül

1974-ben alakult városkörnyék,mely csak a legszorosabban kapcsolódó községeket foglalták magukba,mindkét város járási székhely maradt 1983 végéig.1984 január elsejével az összes járást megszüntették az országban.Heves megyében a város-és nagyközség-környékek határait a korábbi járáshatárokéval egyezően alakították ki.Ugyanekkor Heves városi rangot kapott,és egyidejűleg városkörnyék központ is lett,illetve városi jogú nagyközség lett,és nagyközségkörnyék-központ lett Füzesabony,melyet városi rangra emeltek 1989-ben.Pétervására is városi rangot kapott ebben az évben,azonban városkörnyéki központ nem lett belőle.Heves megye közgyűlése a 2010-es választás óta 15 tagot számlál.A mandátumokat a megye választópolgárai által a pártlistákra  leadott szavazatok alapján osztották ki.A 2010-es önkormányzati választás eredményeképp a közgyűlésben 

Fidesz-KDNP 8,a Magyar Szocialista Párt 4.míg a Jobbik 3 mandátummal rendelkezik.A megye legnagyobb nyereségű cégei a 2006-os évi adózás alapján a következőek:első a Robert Bosch Elektronikai vállalat,második a Mátrai Erőmű Zrt,és a harmadik pedig a Mátrai Cukor Zrt.A megművelhető földterület jelentős részén borszőlőt termesztenek.A bor jelentős exportterméke a megyének.Különösen jelentős Eger és környéke,Gyöngyös és Nagyréde.

A megye leghíresebb borai az Egri Bikavér,az Egri Leányka,az Egerszóláti Olaszrizling és a Debrői Hárslevelű.Az Alföldi vidékeken elsősorban gabona és terményföldekkel lehet találkozni,de Heves környékén nagy mennyiségben termesztenek görögdinnyét.

A megyében viszonylag kisebb számban fordulnak elő ipari tevékenységgel foglalkozó cégek.Ezek közül a jelentősebb tevékenységek az alkatrész-és gépgyártás,csomagolóeszközök gyártása(Füzesabony),élelmiszeripar,malomipar,mész- és cementgyártás,téglagyártás(Eger,Mátraderecske),villamos energia előállítás(Visonta,Kiskörei Erőmű),lőszergyártás(Sirok),fém csomagolóeszközök,alumínium tubusok,és palackok gyártása(Sirok).

 

Kártevőirtás Heves Megye, Eger, Hatvan, Gyöngyös, Füzesabony: https://irtotrio.hu/szolgaltatasi-teruletek/eger/