Eger városa – Heves Megye ‘ékköve’

Eger városa – Heves Megye ‘ékköve’

1933-ban Eger városa elsők közt kapott engedélyt gyógyfürdő építésére.A második világháború alatt a visszavonuló német csapatok 1944 őszén,nagy károkat hagytak maguk mögött,gyárakat szereltek le,megrongálták a vasútállomást,felrobbantották az Eger-patak hídjait.A szovjet csapatok november 30-án vonultak be a városba,december 12-én a német gépek bombázták a várost,minek következtében 20 ház összedőlt,33 ember meghalt,és 87 ember megsebesült.A második világháború után,város szerte rengeteg épületet építettek.1961-ben Egerhez csatolják Felnémetet,majd az 1970-es évektől folyamatosan épülnek a panelházak a város egész területén,a Felsővárosban,,a Maklári,a Hatvani Hóstya és a Lajosváros területén is.

A belvárosban felépítették a barokk városképtől teljesen idegen Centrum áruházat.A 80-as évekre elkészül a 25-ös főútnak a belvárost elkerülő szakasza,ezután a Széchenyi utca déli szakaszáról és jó néhány belvárosi utcából kitiltják a közforgalmat.1968-ban a barokk belváros védetté nyilvánították,és ezzel megakadályozták a további olyan épületek építését,amik nem illenek bele a városképbe.1978-ban Eger városát kitüntették Hild János díjjal,a helyi műemlékek védelméért tett erőfeszítéseiért.Az 1990-es évektől leginkább a város külvárosi részeiben kezdődtek építkezések,a Pásztorvölgyi és Napsugár úti részeken jöttek létre új lakóparkok,Felnémet és Eger között  számos bevásárló központ létesült.Elkészült még a Bitskey Aladár uszoda is,Makovecz Imre tervei alapján.Átadásra került a déli elkerülő út,és az ipari park is fejlődött.

2008 márciusában Egerben is megynyitotta kapuit a vásárlók előtt az Agria Park,Eger Plázája.Eger egykoron katonaváros volt,amely sok alakulatnak adott helyet,majd a Dobó István laktanyát 116 évnyi szolgálat után bezárták.Eger lakossága 2011.január 1.-én 56 569 fő volt,amely Heves Megye népességének a 18.3 százaléka volt.Heves Megye legsűrűbben lakott települése,ebben az évben a város népsűrűsége 614 fő volt négyzetkilométerenként.

A nemek arány kedvezőtlen a megyeszékhelyen, ugyanis 1000 férfira jut 1189 nő.2015-ben a férfiaknál 71.6,míg a nőknél pedig 78.5 volt az átlagéletkor.A népszámlálási adatok alapján a lakosság mintegy 4.6 százaléka vallotta magát valamelyik kisebbség tagjának.A kisebbségek közül a legjelentősebb a cigány,a német és a román.A 19.század utolsó harmadától.1949-ig a város lakossága folyamatosan emelkedett.A második világháború után viszont a népesség visszaesett.

Majd 1949 után,köszönhetően az ipari fejlődésnek,a közlekedési infrastruktúra kiépülésének,az urbanizáció kedvező alakulásának,a népesség ismét ugrásszerű növekedésnek indult 1980-ig.A 2011-es népszámlálásai adatok azt mutatják,hogy a magukat vallási közösséghez tartozónak vallók többsége római katolikusnak vallja magát,de vannak még református és görög katolikus hívők is nagy számban.A 2011-es népszámlálás szerint a város lakossága 56 986 fő volt,melyből magát magyarnak vallók száma 47 196 fő volt,Tíz éves időtartamot figyelembe véve a nemzetiségek közül legjelentősebb mértékben a romák,a németek és románok  száma emelkedett.A román és német nemzetiségűek száma szinte megkétszereződött.A megyén belül Egerben él a legtöbb arab,orosz,szlovák és német lakos.

A 2001-es népszámlálás azt mutatja,hogy a város lakosságának a 72.3 százaléka kötődik valamilyen vallási felekezethez.A legnagyobb vallás a városban a kereszténység,és legelterjedtebb formája a katolicizmus.A római katolikusok száma közel 37 000,míg a görög katolikusok száma majdnem 500 fő.A városban népes a protestánsok tábora is,mivel élnek reformátusok és evangélikusok is.A zsidó vallási közösséghez tartozók száma 15 fő a városban.Jelentős a városban azon személyek száma is,akik a vallási hovatartozásukat illetően nem kívántak nyilatkozni.

A város lakosságának a 18.3 százaléka vallotta magát felekezeten kívülinek.Egernek jelenleg két országgyűlési képviselője van.Az egyik Nyitrai Zsolt,a Fidesz képviselője,a Heves megye 1 számú választókerületből.a másik pedig a jobbikos Mirkóczki Ádám.Az egri közgyűlés 17 képviselőből és a polgármesterből áll.

Hangyairtás, Darázsirtás: https://irtotrio.hu/szolgaltatasi-teruletek/eger