Eger templomai – I.

Eger templomai – első rész

Az egri ciszterci templom,teljes nevén Szent Bernát Ciszterci Borgia Szent Ferenc Templom,,a Művészetek házával szemben,a Széchenyi utca 15. szám alatt található.Eger 1687 december 17-én szabadult fel a török fennhatóság alól.A mecseteket keresztény templomokká alakították át,így a jezsuiták is egy egykori mecsetben telepedtek meg.Saját templomukat Pethő István jezsuita építész tervezte,melynek alapkő letétele 1700.július 31-én történt,de ekkor csak a rendház építését kezdték el.Az építkezést nem sokkal ezek után fel kellett függeszteni,mikor 2.Rákóczi Ferenc csapatai elfoglalták a várost 1705-ben,akkor a rendnek távoznia kellett a pápai bulla értelmében mert felkelőkhöz nem csatlakozhattak.A rendházat csaknem 3 évtizeddel később fejezték be,1727-ben.

A templom építését 1730 körül kezdték el és 1743-ban sikerült befejezni.A templom berendezése is sok időt vett igénybe,ami végül 1772-ben készült el.Egy évvel később .József kitiltotta a birodalomból a jezsuita rendet,ezért el kellett hagyniuk a templomot,éppen amikor már elkészült,A templomból a kincseket Budára szállították,a templomot pedig a ciszterci rend kapta meg.Az épületen először 1792-ben végeztek javítási munkálatokat,majd sajnos a templom az 1800-as nagy tűzvészben teljesen leégett.1857-ben még pár kisebb természeti csapás után javították,majd 1888-ban restaurálták,illetve 1900 és 1902 között Alpár Ignác tervei alapján átépítették.Legutóbb

1969-ben restaurálták.A barokk stílusú templom és az utca között egy gondosan ápolt kert található.A jezsuita rend szerint egyhajós,kétoldalt oldalkápolnákkal bővített szentélye egyenesen záródik.A kéttornyos homlokzat keletre néz.A déli torony szoborfülkéjét szent Flórián szobra diszíti.A főoltár képe az Ószövetségre utalva Ábrahám áldozatát,és az Újszövetségből Jézus kereszthalálát ábrázolja.A falképek többségét az 1888-as helyreállításkor Bader Károly illetve Innocent Ferenc festette.A templomnak egy 721 kg súlyú harangja van a déli toronyban.A harang eredeti felszerelése a mai napig meg van,így ez a legnagyobb eredeti állapotú 1848 előtt harang az országban,A harang mind a mai napig kézzel szól,bár már évtizedek óta nem használták.                                       

 Az egri ferences templom,teljes nevén Szeplőtelen fogantatás Nagyboldogasszony Ferences Templom,közkeletűen “Barátok temploma”,a Kossuth Lajos utca 14 szám alatt áll.A templom szentélye 1736 és 1746 között,a hajója pedig 1750 és 1753 között épült.Az épület teljesen 1755-re készült el.Homlokzata és a két torony Nitsman János keze munkáját dicséri,amely 1772 és 1776 között készült el.A falképeket Unghváry Sándor,a főoltárképet Kronewetter Pál,a mellékoltárképet pedig Lucas Huetter festette.A szobrokat Steinhauser József faragta.

A volt ferences rendi kolostor utcai részét 1714 és 1716 között építették,az udvari szárnyakat pedig 1749-ben fejezték be.Egyhajós barokk templom melynek nyugati oldalához műemlék kolostorépület csatlakozik.A Kossuth utcára néző homlokzata kéttornyos.Szentélye egyenesen záródik.Belső terét csehboltozatok fedik,A kaputól jobbra kereszt található,lábánál Mater Dolorosa szobrával.A templom orgonáját a budapesti Rieger orgonagyárban készítették 1928-ban.

A templom nyugati oldalához ugyancsak műemlék kolostorépület csatlakozik.Az épület egy emeletes zárt beépítésű,barokk stílusú építmény,mely egy négyzet alaprajzú udvart zár körbe.Kőkeretes egyszárnyú bejárata a keleti részen nyílik.A földszinten található udvari szárnyak árkádívesek melyeket később beüvegeztek.A belső helyiségek boltozottak.

A nyugat felől álló,szintén egykorú kertkapu,szintén műemléknek számít.A keleti toronyban található a templom 19.századi harangja,ami nem műemlék.A harangot manapság már elég ritkán használják csak.A harang súlya 1500 kilogramm.Ezen kívül két harangot rekviráltak el,amik szintén a keleti toronyban függtek a nagyharanggal együtt,a nagyobb 191 kg,a kisebb pedig 42 kg súlyú volt.A templomban van a Mária Légió,ami szorosan  együttműködik  a szomszéd háztömbben található angolkisasszonyok egri szervezetével.A templom nyitvatartási időben egész évben ingyen látogatható.

Kártevőirtás, Rágcsálóirtás, Rovarirtás Eger: https://irtotrio.hu/szolgaltatasi-teruletek/eger/